6 vouchere de cumparaturi sa-ti iei ce vrei, de Black Friday

 

1.Organizator
Organizatorul concursului este FERRATUM ROMANIA I.F.N. S.A., persoana juridica cu sediul social in Bucuresti, sector 5, Sos Virtutii nr. 19D, etaj 5, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/11023/2013, CUI 32208795 (denumit in cele ce urmeaza “Organizatorul”). Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti.Acest concurs nu este organizat de Facebook.

2. Durata concursului
Concursul incepe la data de 19.11.2019 iar organizatorul isi rezerva dreptul de a stabili ulterior data de terminare a concursului.

3. Locul de desfasurare a concursului si conditiile de participare
Concursul se desfasoara exclusiv pe Internet:
Are drept de participare orice vizitator care indeplineste toate conditiile de mai jos:
- respecta mecanismul concursului (punctul 5)
- este cetatean roman sau rezident pe teritoriul Romaniei la data inscrierii in concurs si are minim 14 ani impliniti la data participarii, indiferent de sex, nationalitate sau religie;
- este de acord cu publicarea numelui lui, in cazul in care este castigator, pe pagina de facebook si pe site-ul www.ferratum.ro;
- confirma ca a citit si a inteles prezentul Regulament si ca este de acord in totalitate cu termenii si conditiile precizate de acesta.Se vor valida numai inscrierile utilizatorilor care respecta toate conditiile de participare la concurs. Nu au drept de participare angajatii Organizatorului, colaboratorii care contribuie la realizarea acestui website, precum si rudele pana la grad IV ale acestora si afinii.
Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare Dreptul de participare va fi anulat automat in conditiile in care Organizatorul constata tentative de fraudare a concursului.

4. Regulamentul concursului
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii concursului, orice modificare a acestuia intrand in vigoare prin publicarea pe aceasta pagina, care gazduieste in mod oficial regulamentul concursului. In cazul modificarii acestui Regulament, Organizatorul poate instiinta participantii prin e-mail, insa nu este obligat sa o faca. In cadrul concursului, nu poate castiga aceeasi persoana de doua ori premiul.

5. Mecanismul concursului

Concursul “6 vouchere de cumparaturi sa-ti iei ce vrei, de Black Friday” este anuntat pe paginile de Facebook & Instagram Ferratum Money: https://www.facebook.com/Ferratum.Romania/, https://www.instagram.com/ferratum.ro/ si Flick Domnul Rima https://www.facebook.com/FlickDomnulRima/, https://www.instagram.com/flick_domnulrima/ . Participantii la concurs trebuie sa dea like contului de Instagram Ferratum (https://www.instagram.com/ferratum.ro/) si sa lase un comentariu postarii de concurs de pe pagina https://www.instagram.com/flick_domnulrima/, conform instructiunilor din postare. Vor fi luate in considerare comentariile postate incepand cu data de 19.11.2019, ora 20:00, pana joi 21.11.2019, ora 18:00, si care sa indeplineasca cerintele postarii.

6. Desemnarea si anuntarea castigatorului

Premiul se acorda castigatorului in cadrul Live-ului din 21.11.2019, ora 20:00, organizat pe pagina https://www.instagram.com/flick_domnulrima/

Publicarea si anuntarea castigatorului vor fi mentionate si in cadrul postarii de concurs. Castigatorului i se va aduce la cunostinta rezultatul concursului in live-ul din data de 21.11.2019, ora 20:00, pe pagina https://www.instagram.com/flick_domnulrima/

Castigatorul va semna un proces-verbal de predare-primire a premiului. Acesta trebuie sa prezinte o copie dupa un act de identitate valabil.

Castigatorul isi va ridica premiul de la sediul social al Organizatorului, daca acesta este din Bucuresti sau ii va fi livrat prin curier rapid in tara, daca acesta nu este din Bucuresti. Costurile de transport vor fi suportate de catre Organizator.

7. Premii oferite sunt:

Premiile oferite sunt

  1. Un voucher de cumparaturi la EMag in valoare de 2000 LEI
  2. 5 x vouchere de cumparaturi la Emag in valoare de 300 lei fiecare.

Daca persoana declarata castigatoare nu confirma primirea informatiilor despre castig si nu trimite datele de verificare a identitatii sale, conform indicatiilor organizatorului in momentul afisarii castigatorului, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data anuntarii si afisarii rezultatului Concursului, premiul va fi acordat rezervei numarul 1.

8. Substituirea premiului

Castigatorul premiului nu poate solicita contravaloarea premiului in alte obiecte care au o valoare echivalenta cu valoarea premiului, si nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor premiului.

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Fiecare participant declara ca este de acord ca datele sale cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea desfasurarii concursului si pentru a primi informatii despre noi oferte, promotii, mesaje, etc. din partea acestuia. Toate formularele participante la concurs devin proprietatea Organizatorului, care se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor sau castigatorului la prezentul concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament si legislatiei in vigoare.

Tuturor abonatilor participanti la concurs le sunt garantate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

10. Responsabilitatea Organizatorului

Organizatorul nu are nici o raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de proprietatea premiului dupa acordarea acestora. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiului si nu acorda alt termen de garantie, de utilizare sau functionare pentru premiul acordat in cadrul concursului decat cele acordate de importatorul premiului.

Organizatorul va acorda premiul conform prezentului Regulament, acesta neavand obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.

Prin participarea la acest concurs, participanti sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile. Inscrierea in acest concurs inseamna pentru participanti aderarea neconditionata si irevocabila la termenii acestuia.

11. Incetarea concursului

Organizatorul stabileste perioada de desfasurare a acestui concurs.

Prezentul concurs poate inceta de asemenea in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.

12. Taxe si impozite aferente

Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea cazand in sarcina persoanei castigatoare.

13. Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.