Regulament tombola - Barometrul International de Craciun Ferratum 2017

REGULAMENTUL TOMBOLEI CHESTIONARULUI BAROMETRUL INTERNATIONAL FERRATUM

Barometrul International Ferratum reprezinta un studiu care are ca scop analiza obiceiurilor si comportamentului de consum din perioada sarbatorilor in diferite tari ale lumii. Sondajul este realizat in tari din intreaga lume in care Ferratum Group (https://www.ferratumgroup.com/) furnizeaza servicii de finantare.

1. Organizator
Organizatorul concursului este FERRATUM ROMANIA I.F.N. S.A., persoana juridica cu sediul social in Bucuresti, sector 6, Sos. Virtutii nr. 19D, etaj 5, cod postal 060783, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/11023/2013, CUI 32208795 (denumit in cele ce urmeaza “Organizatorul”).
Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti.

2. Durata concursului
Concursul incepe la data de 01.11.2017 si se deruleaza pana la 12.11.2017. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica data de terminare a concursului.

3. Locul de desfasurare a concursului si conditiile de participare
Concursul se desfasoara exclusiv pe Internet, invitatia de participare se transmite pe e-mail iar sondajul se gaseste pe website-ul https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/58d1e088-7401-4a5d....
Are drept de participare orice invitat vizitator care indeplineste toate conditiile de mai jos:
• acceseaza https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/58d1e088-7401-4a5d... direct, oferind datele solicitate, corecte si complete;
• este cetatean roman sau rezident pe teritoriul Romaniei la data inscrierii in concurs si are minim 18 ani impliniti la data participarii, indiferent de sex, nationalitate sau religie;
• este de acord cu publicarea numelui lui, in cazul in care este castigator;
• participa la sondajul din linkul de mai sus;
• nu se poate inregistra decat o singura data folosind acelasi nume si prenume, aceeasi adresa postala, aceeasi adresa de e-mail si acelasi numar de telefon mobil;
• confirma ca a citit si a inteles prezentul Regulament si ca este de acord in totalitate cu termenii si conditiile precizate de acesta.
Se vor valida numai inscrierile utilizatorilor care completeaza integral si corect datele cerute. Nu au drept de participare angajatii Organizatorului, colaboratorii care contribuie la realizarea acestui website, precum si rudele pana la grad IV ale acestora si afinii.
Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in timpul inregistrarii pe website.
Dreptul de participare la tragerea la sorti va fi anulat automat in conditiile in care Organizatorul constata tentative de fraudare a concursului.

4. Regulamentul concursului
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii concursului, orice modificare a acestuia intrand in vigoare prin publicarea pe aceasta pagina, care gazduieste in mod oficial regulamentul concursului, liber disponibila publicului la adresa www.ferratum.ro/barometru. In cazul modificarii acestui Regulament, Organizatorul poate instiinta participantii prin e-mail, insa nu este obligat sa o faca.
Participantilor la concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

5. Mecanismul concursului
In cazul completarii raspunsurilor la intrebari, fiecare utilizator care se inscrie pe website-ul https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/58d1e088-7401-4a5d... si indeplineste conditiile descrise la articolul 3 din prezentul Regulament, se califica automat pentru tragerea la sorti care va avea loc la finalul duratei de desfasurare a sondajului.
O persoana poate castiga doar o singura data, indiferent de durata concursului.
La finalul concursului va exista o tragere la sorti la care vor participa cei cere au completat sondajul Barometrul International Ferratum in mod complet, inclusiv cu datele lor de identificare.

6. Desemnarea si anuntarea castigatorului
Premiul se acorda in urma tragerii la sorti, automata. Procedura consta in selectarea aleatorie, de catre un sistem informatic hardware si software, a unui nume dintre toti cei care au participat la sondaj. Extragerea se va efectua la sediul social al Organizatorului.
Tragerea la sorti, publicarea si anuntarea castigatorului vor avea loc in termen de 10 zile lucratoare de la incheierea concursului. Castigatorului i se va aduce la cunostinta rezultatul concursului, in maxim 10 zile dupa tragerea la sorti, prin e-mail sau telefonic in baza datelor funizate la inregistrarea de la finalul sondajului. De asemenea, numele castigatorului va fi afisat si pe pagina web a concursului.
Castigatorul va semna un proces-verbal de predare-primire a premiului. Acesta trebuie să prezinte o copie după un act de identitate valabil.
Castigatorul isi va ridica premiul de la sediul social al Organizatorului, daca acesta este din Bucuresti sau ii va fi livrat prin curier rapid in tara, daca acesta nu este din Bucuresti. Costurile de transport vor fi suportate de catre Organizator.

7. Premiul oferit
Nr. Modul de acordare Nr. premiilor Valoarea premiului in Lei cu TVA
1. Extragere automata la sorti 1 iPhone SE aprox. 2000 Ron

8. Substituirea premiului
Castigatorul premiului nu poate solicita contravaloarea premiului in bani, sau în alte obiecte care au o valoare echivalenta cu valoarea premiului, si nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor premiului.

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Fiecare participant declara ca este de acord ca datele sale cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea desfasurarii concursului si pentru a primi informatii despre noi oferte, promotii, mesaje, etc. din partea acestuia. Toate formularele participante la concurs devin proprietatea Organizatorului, care se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor sau castigatorului la prezentul concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament si legislatiei in vigoare.
Tuturor abonatilor participanti la concurs le sunt garantate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

10. Responsabilitatea Organizatorului
Organizatorul nu are nici o raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de proprietatea premiului dupa acordarea acestora. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiului si nu acorda alt termen de garantie, de utilizare sau functionare pentru premiul acordat in cadrul concursului decat cele acordate de importatorul premiului.
Organizatorul va acorda premiul conform prezentului Regulament, acesta neavand obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.
Prin participarea la acest concurs, participanti sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile. Inscrierea in acest concurs inseamna pentru participanti aderarea neconditionata si irevocabila la termenii acestuia.

11. Incetarea concursului
Organizatorul stabileste ca acest concurs se desfasoara pana la 12.11.2017, ora 23.59.
Prezentul concurs poate inceta de asemenea in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.

12. Taxe si impozite aferente
Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea cazand in sarcina persoanei castigatoare.

13. Litigii
In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la sondajul Barometrul International Ferratum, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.