Regulament Campanie "Ghiceste ce e in cutie"

1.Organizator

Organizatorul concursului este FERRATUM ROMANIA I.F.N. S.A., persoana juridica cu sediul social in Bucuresti, sector 5, Sos Virtutii nr. 19D, etaj 5, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/11023/2013, CUI 32208795 (denumit in cele ce urmeaza “Organizatorul”). Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti.

Acest concurs nu este organizat de Facebook/Instagram.

2. Durata concursului

Concursul incepe la data de 22.10.2018 si se incheie la data de 30.04.2019, ora 23:59.

3. Locul de desfasurare a concursului si conditiile de participare

Concursul se desfasoara exclusiv pe Facebook/Instagram:

Are drept de participare orice vizitator care indeplineste toate conditiile de mai jos:

- respecta mecanismul concursului (punctul 5)

- este cetatean roman sau rezident pe teritoriul Romaniei la data inscrierii in concurs si are minim 14 ani impliniti la data participarii, indiferent de sex, nationalitate sau religie;

- este de acord cu publicarea numelui lui, in cazul in care este castigator, pe pagina de facebook si site-ul www.ferratum.ro;

- confirma ca a citit si a inteles prezentul Regulament si ca este de acord in totalitate cu termenii si conditiile precizate de acesta.

Se vor valida numai inscrierile utilizatorilor care respecta toate conditiile de participare la concurs. Nu au drept de participare angajatii Organizatorului, colaboratorii care contribuie la realizarea acestui concurs, precum si rudele pana la grad IV ale acestora si afinii.

Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare

Dreptul de participare va fi anulat automat in conditiile in care Organizatorul constata tentative de fraudare a concursului.

4. Regulamentul concursului

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii concursului, orice modificare a acestuia intrand in vigoare prin publicarea pe aceasta pagina, care gazduieste in mod oficial regulamentul concursului. In cazul modificarii acestui Regulament, Organizatorul poate instiinta participantii prin e-mail, insa nu este obligat sa o faca.

5. Mecanismul concursului

Concursul "Ghiceste ce e in cutie" este anuntat pe pagina de Facebook Ferratum Money: https://www.facebook.com/Ferratum.Romania/. In fiecare a 3 a saptamana din luna, va fi afisat pe Facebook in cursul zilei de LUNI un video iar utilizatorii de Facebook/ Instagram vor trebui sa ghiceasca ce se afla in cutia prezentata in clip si sa comenteze in cadrul postarii. In concurs intra toti utilizatorii ce raspund corect la tematica prezentata in saptamana concursului si respecta cerinta acestuia, conform postarii din acea saptamana, pana VINERI (a fiecarei saptamani de concurs) la ora 12:00. 

6. Desemnarea si anuntarea castigatorului

Castigatorul este anuntat in cursul fiecarei zile de vineri a saptamanii in care se desfasoara concursurile si este desemnat prin intermediul tragerii la sorti cu ajutorul https://commentpicker.com/. De asemenea, numele castigatorilor vor fi afisate pe pagina de facebook Ferratum Romania https://www.facebook.com/Ferratum.Romania/. In cadrul concursului pentru castigarea unui TV samsung (saptamana 21-25.01.2019) sunt luate in considerare toate comentariile ce contin cuvintele: TV, televizor, smart tv, plasma, tv samsung, samsung tv, televizor samsung, televizor smart.

Castigatorii vor fi contactati de catre Ferratum Money. Daca acesta nu va putea fi contactat si nu isi revendica premiul in termen de 3 zile lucratoare (72 ore) de la anuntarea lui, va fi contactata rezerva numarul 1. Castigatorii vor semna un proces-verbal de predare-primire a premiului. Acesta trebuie sa prezinte o copie dupa un act de identitate valabil.

7. Premiile oferite sunt cele prezentate in fiecare video si vor fi in numar total de 6 (octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie).

8. Substituirea premiului

Castigatorii premiilor nu pot solicita contravaloarea acestora, alte obiecte care au o valoare echivalenta cu valoarea premiului, si nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor premiului.

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Fiecare participant declara ca este de acord ca datele sale cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea desfasurarii concursului. Toate formularele participante la concurs devin proprietatea Organizatorului, care se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor sau castigatorului la prezentul concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament si legislatiei in vigoare.

Tuturor abonatilor participanti la concurs le sunt garantate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

10. Responsabilitatea Organizatorului

Organizatorul nu are nici o raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de proprietatea premiului dupa acordarea acestora. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiului si nu acorda alt termen de garantie, de utilizare sau functionare pentru premiul acordat in cadrul concursului decat cele acordate de importatorul premiului.

Organizatorul va acorda premiul conform prezentului Regulament, acesta neavand obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.

Prin participarea la acest concurs, participanti sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile. Inscrierea in acest concurs inseamna pentru participanti aderarea neconditionata si irevocabila la termenii acestuia.

11. Incetarea concursului

Organizatorul stabileste perioada de desfasurare a acestui concurs.

Prezentul concurs poate inceta de asemenea in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.

12. Taxe si impozite aferente

Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea cazand in sarcina persoanei castigatoare.

13. Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

*Concursul nu este în nici un fel finantat, sponsorizat sau mentinut de catre Facebook/Instagram.