REGULAMENT CONCURS FERRATUM 2017

1. Organizator
Organizatorul concursului este FERRATUM ROMANIA I.F.N. S.A., persoana juridica cu sediul social in Bucuresti, sector 5, Sos Virtutii nr. 19D, etaj 5, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/11023/2013, CUI 32208795 (denumit in cele ce urmeaza “Organizatorul”).
Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti.

2. Durata concursului
Concursul incepe la data de 24.07.2017 si se deruleaza pana la 03.09.2017 ora 23.59. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica data de terminare a concursului.

3. Locul de desfasurare a concursului si conditiile de participare
Concursul se desfasoara exclusiv pe Internet:
Are drept de participare orice vizitator care indeplineste toate conditiile de mai jos: 
-   indeplineste conditiile de solicitare a unui credit Ferratum
-   este cetatean roman sau rezident pe teritoriul Romaniei la data inscrierii in concurs si are minim 21 ani impliniti la data participarii, indiferent de sex, nationalitate sau religie;
-   nu a mai luat niciun credit Ferratum si intra in posesia banilor in urma solicitarii primului credit GRATUIT intre 200 si 1400 RON pe 15, 30, 45 sau 62 zile in perioada concursului.
-   este de acord cu publicarea numelui lui, in cazul in care este castigator, pe pagina de facebook si site-ul www.ferratum.ro
-   solicita un credit rapid Ferratum de maxim 1400 RON pe 15, 30, 45 sau 62 zile si intra in posesia banilor nu mai tarziu de sfarsitul verii.
-   pentru marele premiu de 2000 RON, participanti eligibili sunt cei care au luat primul credit gratuit in perioada campaniei si il ramburseaza pana la data scadenta.
-   confirma ca a citit si a inteles prezentul Regulament si ca este de acord in totalitate cu termenii si conditiile precizate de acesta.

Se vor valida numai inscrierile utilizatorilor care respecta toate conditiile de participare la concurs. Nu au drept de participare angajatii Organizatorului, colaboratorii care contribuie la realizarea acestui website, precum si rudele pana la grad IV ale acestora si afinii.
Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in timpul inregistrarii pe website.
Dreptul de participare la tragerea la sorti va fi anulat automat in conditiile in care Organizatorul constata tentative de fraudare a concursului. 

4. Regulamentul concursului
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii concursului, orice modificare a acestuia intrand in vigoare prin publicarea pe aceasta pagina, care gazduieste in mod oficial regulamentul concursului. In cazul modificarii acestui Regulament, Organizatorul poate instiinta participantii prin e-mail, insa nu este obligat sa o faca. 

5. Mecanismul concursului
Toti cei ce vor solicita si vor lua efectiv primul credit gratuit in perioada de concurs 24.07.2017 - 03.09.2017, se califica automat pentru tragerea la sorti care va avea loc saptamanal. Se vor desemna 5 castigatori saptamanali ce vor intra in posesia premiilor 5 * 500 RON.
O persoana poate castiga doar o singura data, indiferent de durata concursului.
La finalul concursului va exista o tragere la sorti pentru marele premiu, la care vor participa cei care au luat primul credit gratuit de la Ferratum (de la 200 la 1400 RON) in perioada de concurs si l-au rambursat pana la scadenta. Se va desemna 1 castigator al marelui premiu de 2000 RON. Tragerea la sorti pentru marele premiu va avea loc cel tarziu in data de 15 Octombrie 2017, dupa validarea datelor participantilor la concurs.

6. Desemnarea si anuntarea castigatorului
Premiul se acorda in urma tragerii la sorti, automata. Procedura consta in selectarea aleatorie, de catre un sistem informatic hardware si software, a unui nume dintre toti cei care au participat la concurs. Extragerea se va efectua la sediul social al Organizatorului.
Tragerea la sorti, publicarea si anuntarea castigatorului va avea loc in fieare zi de Marti a saptamanii pentru premiile saptamanale si cel tarziu pe data de 15 Octombrie 2017 pentru marele premiu. Castigatorului i se va aduce la cunostinta rezultatul concursului, in maxim 72 de ore dupa tragerea la sorti, prin e-mail sau telefonic in baza datelor funizate la completarea formularului de credit. De asemenea, numele castigatorului va fi afisat pe www.ferratum.ro si pagina de facebook Ferratum Romania.
Castigatorul va semna un proces-verbal de predare-primire a premiului. Acesta trebuie sa prezinte o copie dupa un act de identitate valabil. 
Castigatorul isi va ridica premiul de la sediul social al Organizatorului, daca acesta este din Bucuresti sau ii va fi livrat prin curier rapid in tara, daca acesta nu este din Bucuresti. Costurile de transport vor fi suportate de catre Organizator.

7. Premiile oferite prin tragere la sorti sunt:

5 premii x 500 RON (extrase saptamanal)
1 premiu x 2000 RON (la sfarsitul campaniei)

Tragerile la sorti vor avea loc in fiecare zi de MARTI, pentru saptamana precedenta, dupa cum urmeaza:

Pentru premiile saptamanale a cate 500 RON fiecare: 
- 01 August 2017
- 08 August 2017
- 15 August 2017
- 22 August 2017
- 29 August 2017

Pentru marele premiu de 2000 RON, extragerea va avea loc la cel tarziu 15 Octombrie 2017.

8. Substituirea premiului
Castigatorul premiului nu poate solicita contravaloarea premiului in alte obiecte care au o valoare echivalenta cu valoarea premiului, si nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor premiului.

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Fiecare participant declara ca este de acord ca datele sale cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea desfasurarii concursului si pentru a primi informatii despre noi oferte, promotii, mesaje, etc. din partea acestuia. Toate formularele participante la concurs devin proprietatea Organizatorului, care se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor sau castigatorului la prezentul concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament si legislatiei in vigoare.
Tuturor abonatilor participanti la concurs le sunt garantate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

10. Responsabilitatea Organizatorului
Organizatorul nu are nici o raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de proprietatea premiului dupa acordarea acestora. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiului si nu acorda alt termen de garantie, de utilizare sau functionare pentru premiul acordat in cadrul concursului decat cele acordate de importatorul premiului.
Organizatorul va acorda premiul conform prezentului Regulament, acesta neavand obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.
Prin participarea la acest concurs, participanti sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile. Inscrierea in acest concurs inseamna pentru participanti aderarea neconditionata si irevocabila la termenii acestuia.

11. Incetarea concursului
Organizatorul stabileste ca acest concurs se desfasoara pana la 03.09.2017 ora 23.59. 
Prezentul concurs poate inceta de asemenea in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs. 

12. Taxe si impozite aferente
Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea cazand in sarcina persoanei castigatoare. 

13. Litigii
In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

 Votati-ne! Evaluați acesta conversatie pentru a ne ajuta să imbunatatim calitatea serviciile oferite +